Forkølelsessår og hygiejne

Hvis du er blevet smittet med forkølelsessår, er god håndhygiejne vigtig som f.eks. at huske at vaske hænder efter berøring, da det kan være med til at mindske risikoen for smitte over for dine nærmeste samt til andre steder på kroppen. Husk også at vaske hænder både før og efter påsmøring af antiviral creme.

Undgå smitte med god hygiejne

Forkølelsessår er en meget smitsom virus, der overføres gennem direkte kontakt mellem mennesker. Virussen kan også overleve i en begrænset tid udenfor kroppen som betyder, at smitten også kan overføres hvis man f.eks. drikker af den samme vandflaske. Der er flere hygiejnefaktorer, der kan hjælpe dig til at hæmme risikoen for smitte. En hygiejnefaktor, som at huske at vaske hænder og ikke dele vandflaske, kan nedsætte risikoen for at blive smittet med det virus, som giver forkølelsessår eller smitte andre.
Når først såret er opstået, er det endnu mere vigtigt at være opmærksom på gode hygiejnefaktorer for at mindske smitten. Virusset spredes meget nemt når blærerne er bristet, da væsken derfra har virusbakterien i sig.
Gode hygiejnefaktorer gælder også i forhold til én selv. Et forkølelsessår kan smitte til andre steder på kroppen, og man bør derfor ikke røre sig andre steder, hvis man lige har rørt ved sit forkølelsessår, da dette kan være med til at øge risikoen for smitte. En måde til at behandle dit forkølelsessår, er ved at anvende Zovir, der kan forkorte udbruddets varighed. Du kan også anvende Zoviduo, der udover at have samme effekt som Zovir, også kan forhindre at udbruddet udvikler sig til et sår, hvis du starter behandlingen tidligt. Hvis du ikke når at starte behandlingen tidligt, er det stadig bedre at behandle end at lade være, da behandlingen kan formindske sårets størrelse.

Gode råd om hygiejnefaktorer

Når først man er blevet smittet med virusset, vil den sidde i kroppen resten af livet og kan bryde ud når som helst. Når du har et udbrud af forkølelsessår, eller kan mærke et udbrud på vej, bør du derfor være ekstra opmærksom på dine hygiejnefaktorer og hvad du kan gøre for at undgå smitte. Her følger en oversigt over, hvad du selv kan gøre:

  • Vask hænder ofte (også efter påføring af antivial creme, som f.eks. Zovir eller Zoviduo)
  • Undgå så vidt muligt at røre ved forkølelsessåret, eller det område, der er påvirket.
  • Undgå at dele genstande, der har været i kontakt med din mund som f.eks. en vandflaske, bestik eller læbestift