» Home » Zovir
Zovir

Zovir indeholder:

  • Aciclovir (aktivt stof)
  • Hjælpestoffer m.m.

Det aktive stof er det, som hæmmer replikering af virussen. Hjælpestofferne sørger blandt andet for, at det aktive stof trænger bedre gennem huden og ned til virussen, så det kan virke.

Zovir – behandling i 4 dage
Start behandlingen, lige så snart du mærker de første tegn, f.eks. prikken eller blærer. Cremen påføres fem gange om dagen cirka hver fjerde time i den vågne del af døgnet. Behandlingen bør fortsættes i mindst fire dage.

Produktinformation
Zovir 5 %-creme. Indeholder det aktive stof aciclovir.

Indikationer:
Til behandling af tilbagevendende herpes simplex virus infektioner på munden og i ansigtet.

Dosering og administration:
Voksne og børn over 2 år:
Cremen påføres fem gange om dagen cirka hver fjerde time i den vågne del af døgnet. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt efter de første tegn på symptomer. Behandlingen bør fortsættes i mindst fire dage.

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for det aktive stof aciclovir, over for valaciclovir eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler:
For at undgå lokal irritation må Zovir creme ikke anvendes på slimhinder (f.eks. i munden, i vagina og i øjnene). Især utilsigtet øjenkontakt bør undgås. Hos stærkt immunsupprimerede patienter bør systemisk behandling med aciclovir overvejes. Det bør tilrådes disse patienter at rådføre sig med lægen om behandling af enhver infektion. Indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden. Indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Bivirkninger:
Mild udtørring og afskalning af huden er hyppigste bivirkning, som optræder hos ca. 5 % af patienterne.
Pakninger: Zovir 5 % 2 g i tube, Zovir 5 % 2 g i pumpe.

Indehavere af markedsføringstilladelse:
GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605  Brøndby